เห็นภาพคงจำกันได้กับโครงการจักรยานยืมเรียนพี่ปันน้อง : โดยนิสิต ป.เอก สันติศึกษา รุ่น 2

วันนี้ได้เข้าร่วมงาน “วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เห็นภาพบางภาพของวัดบ้านขะยูงที่ปรากฎในป้ายใหญ่ ทางเข้าหน้าห้องประชุม ในมุมของคนลงพื้นที่ทำงานเห็นภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับการนำเสนอผ่านเ......

Read More

บุญใหญ่ได้บุญทั้งวันทั้งคืน บุญที่เกิดจากการได้สร้างศาลาวัดบ้านขะยูงแม้ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังได้อานิสงส์

วัดกับบ้านได้อาศัยกันอย่างนี้ บ้านมีกิจกรรมอะไรก็มาทำกันที่วัด แม้แต่ประชุมที่เป็นงานของส่วนราชการที่ก็มาทำที่วัด วัดบ้านขะยูงจึงเป็นศูนย์กลางของบ้าน บ้านขะยูงมีสองหมู่บ้าน มีบ้านขะยูงเก่ากับบ้านขะยูงใหม่ สองหมู่บ้าน แต่มีเพียง ๑ วัด วัดบ้านขะยูงจึงไ......

Read More

วิถีชีิวิตเกษตรพอเพียงของผู้ใหญ่บ้านขะยูง

เห็นภาพแปลงปลูกแตงกวาของผู้ใหญ่บ้านขะยูงก็เป็นปลื้มใจ ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากพลังศรัทธาวิถีชีวิตพอเพียงของท่านผู้ใหญ่บรรจง ผู้ใหญ่บ้านขะยูง แสดงให้เห็นว่าผู้นำของบ้านขะยูงที่พยามถอดบทเรียนชีวิต เพื่อดำเนินชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง ร.๙ ที......

Read More

ขยายพันธุ์ไม้ประดับสวน เพื่อปลูกสวน บุญใหญ่ได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืน

พันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ ที่ทางวัดได้ทำการขยายพันธุ์ เน้นการจัดหาพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ ไม่เน้นการจัดซื้อไม้ประดับที่ขยายพันธุ์แล้วมาเพื่อปลูกทันที แต่เน้นซื้อเฉพาะแม่พันธุ์ไม้ประดับมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ สรุปคือ ไม่เน้นซื้อแต่เน้นขยายพันธุ์เอง เพราะทางวั......

Read More

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงทั้งหมด ล้วนมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุความสงบ ถูกต้องความสงบ ทำให้แจ้งความสงบ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมแห่งสันติสุข สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง สามารถอธิบายเทียบเคียงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ทั้งหม......

Read More

มาดูความคืบหน้า : งานก่อสร้างห้องน้ำ 20 ห้อง ช่างกำลังวางผังขุดหลุมเตรียมเทตอหม้อเสาแล้ว

ในส่วนของงานก่อสร้างห้องน้ำตามเจตนาของเจ้าภาพ ตั้งใจจะสร้างห้องน้ำถวาย ทางจึงเริ่มสร้างเพื่อให้ทันวันทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห้องน้ำที่สร้างนี้ทางวัดกำหนดสร้างให้เสร็จทันงานทอดผ้าป่าสามั......

Read More

อย่าลืมแวะถ่ายภาพกระท่อมหลวงปู่สรวงไว้เป็นที่ระลึก : กระท่อมอริยวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวงทางวัดได้ติดตั้งป้ายไม้แกะด้วยฝีมือช่างชาวบ้านขะยูง

ติดตั้งป้ายกระท่อมหลวงปู่สรวงแล้ว : กระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมจำลองอริยวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวง ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เอาไว้ให้ลูกหลานได้รำลึกถึงวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวง   กำหนดป้ายที่ออกแบบให้ตั้งติดดิน เพื่อให้กระท่อมโดดเด่น ......

Read More

งานปรับพื้นที่ ถมที่ดิน บริเวณวัด รวมทั้งบริเวณที่จะก่อสร้างเมรุ เป็นโซนฌาปนสถานของวัดบ้านขะยูง

  ถมที่ดินบริเวณฌาปนสถาน เพื่อเตรียมก่อสร้างเมรุวัดบ้านขะยูงต่อไป     พระครูไพโรจน์อินทสาร เดินตรวจงานถมดินบริเวณฌาปนสถาน     ถมดินแล้วรถไถทำการปรับพื้นที่ให้เสมอกันได้ระดับดินเตรียมก่อสร้างเมรุวัดบ้านขะยูงในอนาคตต่อไป  ......

Read More

ขอเชิญร่วมทำบุญต้นไม้ บุญปลูกสวน ปลูกต้นไม้ เพื่อจัดภูมิทัศน์อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

สำหรับงานจัดสวน ปลูกสวน ปลูกต้นไม้ ช่วงนี้ทางวัดกำหนดให้ขยายพันธุ์ไม้ไว้ และจะขยายไว้จำนวนมาก เพื่อเตรียมลงแปลงปลูกที่ได้รับการออกแบบไว้ สวนในอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ทางวัดต้องการจัดพื้นที่ภายในวัดทั้งหมดปลูกสวน ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น ร่มเย็น......

Read More

ขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูงได้ตามกำลังศรัทธา

ในส่วนของงานก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้างหลังคา หากท่านใดมีศรัทธาสามารถร่วมบุญสร้างศาลาประพฤติธรรมได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง ออมทรัพย์ เลขที่ 0241500691 ธน......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com