แวะเที่ยวชมสัมผัสกลิ่นไอแห่ง “อริยธรรมหลวงปู่สรวง” ณ บนศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

 

หลังจากที่ทีมช่างกีกี้ สะพานบุญสายศิษย์หลวงปู่สรวง และศิษย์ก้นกุฏิหลวงตาสงค์ ได้ร่วมใจ ได้รวมศรัทธา ในการจัดสร้างตู้กระจก ผนัง หน้าต่าง ประตู กระจกลูมิเนียม รวมใช้ทุนกว่าสองแสนบาท เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งดงามสมเป็นมืออาชีพช่างกระจกใจบุญ

เมื่อเสร็จแล้ว อาตมาจึงได้นำเอาอัฐบริขารของหลวงปู่สรวงที่เก็บรักษาไว้มาหลายปี มีที่มาจากการได้รวบรวมรับมาจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง เป็นช่วงที่อาตมาตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่สรวง หากท่าติดตาม เพจ หลวงปู่สรวงมานาน ท่านคงเห็นและจำได้ในช่วงนั้นที่อาตมาลงพื้นที่อย่างที่น้อยคนนักหากไม่ศรัทธาจริงคงไม่ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อเผยแผ่เชิดชูเกียรติประวัติของหลวงปู่สรวงอย่างจริงจังขนาดนี้

ที่แสดงไว้ ได้แก่ บริขาร เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงสมุดลายมือลายอักขระที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้จำนวนมาก อาตมาก็นำเอามาแสดงไว้ให้เป็นสมบัติของทุกคน เอาไว้เป็นบุญตาของลูกหลานทุกคน สมบัติเหล่านี้ได้จัดแสดงไว้ ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง ซึ่งจะนำเสนอผ่านนิทรรศการ “อริยธรรมหลวงปู่สรวง” ที่จะเป็นรูปธรรมในอนาคต ตอนนี้เริ่มเห็นเค้าเห็นโครงขึ้นมาแล้ว

วันนี้จึงถ่ายภาพเอามาให้เราทั้งหลายได้ชมกันบางส่วนก่อน ตอนนี้ยังจัดไม่เสร็จ ยังจัดไม่ลงตัว ยังคงต้องลงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ทุกคนได้อ่านได้ศึกษาผ่านตัวหนังสือและภาพถ่ายหลักฐาน

พอมีเวลากลับมาแถบอำเภอภูสิงห์อย่าได้ลืมแวะวัดบ้านขะยูง ติดถนนใหญ่ ทางไปช่องชะงำ เป็นเส้นทางธรรมของหลวงปู่สรวง ก็ขอเชิญชวนลูกหลานหลวงปู่สรวงมาตามรอยเส้นทางธรรมของท่าน มากราบหลวงปู่สรวงอย่าได้เพียงมากราบสังขารท่านแต่ขอให้ได้มากราบเข้าถึงธรรมะที่ท่านแสดงไว้ ที่ท่านเขียนไว้ ณ วัดบ้านขะยูง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

มาดูของจริง มาเที่ยว มาชม มาศึกษา มาเติมเต็ม มาร่วมกันพัฒนา มารักษา และมาสัมผัสกลิ่นไอวิถีชีวิต วิถีธรรม ของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments