อีก 5 เดือนข้างหน้ามารวมพลังกันอีกครั้ง กำหนดการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง 22 กรกฎาคม 2561

อีกห้าเดือนข้างหน้าขอเชิญชวนสะพานบุญทุกคนได้มารวมพลังแห่งศรัทธากันอีกครั้งเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาวัดบ้านขะยูงให้สำเร็จสมเจตนา ขอแจ้งในส่วนของศาลาประพฤติธรรมหลังใหญ่นั้น ตอนนี้ช่างก็ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง และกำหนดจนกว่าจะได้มุงหลังคาแล้วเร็จ ......

Read More

“พลังรวม” ของวัดกับบ้าน รวมพลังแห่งศรัทธาเพื่อเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถวัดบ้านขะยูงเสร็จแล้ว

พลังรวม ของวัดกับบ้าน รวมพลังแห่งศรัทธา ที่ชื่อว่า ศรัทธาพละ พลัง คือ ศรัทธา ซึ่งวัดบ้านขะยูงกับชาวบ้านขะยูงร่วมใจกัน แสดงพลังเพื่อพัฒนาด้วยศรัทธา สละกำลังแรงงาน กำลังสติปัญญาร่วมกันเพื่อเทพื้นรอบอุโบสถวัดบ้านขะยูง กิจกรรมนี้เกิดจากผลการเชิญชวนชาวบ้า......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com