อีก 5 เดือนข้างหน้ามารวมพลังกันอีกครั้ง กำหนดการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง 22 กรกฎาคม 2561

อีกห้าเดือนข้างหน้าขอเชิญชวนสะพานบุญทุกคนได้มารวมพลังแห่งศรัทธากันอีกครั้งเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาวัดบ้านขะยูงให้สำเร็จสมเจตนา

ขอแจ้งในส่วนของศาลาประพฤติธรรมหลังใหญ่นั้น ตอนนี้ช่างก็ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง และกำหนดจนกว่าจะได้มุงหลังคาแล้วเร็จ เราจึงจะร่วมกันเป็นสะพานบุญอีกครั้งในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาลาเช่น งานก่อ งานฉาบ งานประตู หน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนข้างหน้าจนกว่าจะได้มุงหลังคาเสร็จ

ฉะนั้น งานบุญที่กำหนดจัดขึ้นอีกวาระ ใน 5 เดือนข้างหน้า จึงไม่เกี่ยวกับงานศาลาประพฤติธรรม แต่สืบเนื่องจากมีเจ้าภาพห้องน้ำ 5 ห้อง ที่ต้องการสร้างห้องน้ำ เจตนาต้องการสร้างห้องน้ำอย่างดี วัสดุอย่างดี ช่างได้คำนวน BOQ เฉลี่ยแล้วราคาห้องละ 5 หมื่นบาทเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมสร้างซึ่งตามแบบกำหนดสร้างจำนวน 15 ห้อง เพื่อให้เพียงพอในการใช้งานจึงเปิดกองบุญเป็นกองผ้าป่าสมทบสร้าง

กำหนดทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

โดยวัตถุประสงค์ในการร่วมกันทำบุญครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเฉพาะสร้างห้องน้ำเท่านั้นด้วย แต่มีหลายประการตามความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อนเพื่ออำนวยประโยชน์แก่สะพานบุญทั้งหลาย และรวมถึงการเรื่องการจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวงด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยอดผ้าป่าที่เราสะพานบุญทั้งหลายจะร่วมบุญกันได้จากคนละเล็กละน้อยเชื่อว่าวัดบ้านขะยูงที่เราร่วมกันสร้างย่อมสำเร็จเป็นศูนย์รวมใจศรัทธาของเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงแน่นอน

ฉะนั้น จึงแจ้งสะพานบุญ สำหรับงานบุญที่เราจะร่วมกันครั้งนี้ขอให้ท่านได้จองเพื่อแสดงพลังศรัทธากันอีกวาระ

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments