#พิธีพุทธาภิเษกที่ระลึกวัดบ้านขะยูง “สมเด็จฐานว่าวหลวงปู่สรวง” 2560

    ทุกอย่างได้รับการจัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายบนศาลาไม้หลวงปู่สรวง พิธีเริ่มที่นี่สิ้นสุดที่นี้ เป็นพิธีที่จัดวาระพิเศษ เพื่อพุทธาภิเษก ตามคติโบราณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูบาอาจารย์เวลาท่านมาพบกันท่านจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เคารพกันตามพรรษา หล......

Read More

สะพานบุญเริ่มจองเป็นสะพานบุญอีกครั้งเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

เมื่อวานทางวัดเปิดจองเป็นเจ้าภาพสะพานบุญผ่านเพจ หลวงปู่สรวง สะพานบุญทั้งเก่าทั้งใหม่ เริ่มแสดงพลังศรัทธาจองกองบุญผ้าป่าสามัคคี มีวัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีหลายประการ เพื่อพัฒนาวัดบ้านขะยูงให้เกิดเป็นอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เป็นแหล่งท่......

Read More

ก้าวหน้าวันละเล็กวันละน้อยแต่ก้าวไปด้วยศรัทธา พากเพียร มีสติ ตั้งมั่น เข้าใจในงาน ทุกอย่างย่อมเดินสู่วิวัฒน์แห่งงาน

จุดเริ่มต้นของการทำงานที่จะเห็นแววไปสู่ความสำเร็จของงานขอเพียงเราเข้าใจงาน เข้าใจหน้าที่ รู้จักหน้าที่ ไม่ทิ้งหน้าที่ รับผิดชอบหน้าที่ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แต่เห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวม หาใช่ประโยชน์ตน การทำงานเพื่องาน งานจึงสำคัญ อย่าทำงานเพื่อ......

Read More

วัดบ้านขะยูงสำคัญอย่างไรมาฟังเสียงเล่าประวัติหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินที่เกี่ยวกับวัดบ้านขะยูงด้วยกัน

เพราะวัดบ้านขะยูงมีความสำคัญที่เราไม่อาจจะลืมได้ เราต้องแวะไปสักครั้งหนึ่งเพื่อชมร่องรอยอริยธรรมหลวงปู่สรวงที่ยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นตำนาน ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง...

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com