ก้าวหน้าวันละเล็กวันละน้อยแต่ก้าวไปด้วยศรัทธา พากเพียร มีสติ ตั้งมั่น เข้าใจในงาน ทุกอย่างย่อมเดินสู่วิวัฒน์แห่งงาน

จุดเริ่มต้นของการทำงานที่จะเห็นแววไปสู่ความสำเร็จของงานขอเพียงเราเข้าใจงาน เข้าใจหน้าที่ รู้จักหน้าที่ ไม่ทิ้งหน้าที่ รับผิดชอบหน้าที่ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แต่เห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวม หาใช่ประโยชน์ตน การทำงานเพื่องาน งานจึงสำคัญ อย่าทำงานเพื่อให้เราเป็นคนสำคัญ แต่ให้งานเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ ทุกคนทำงาน จึงต้องทุ่มเทเพื่องาน ไม่ใช่สำคัญตนเองหรือให้ใครมาสำคัญตัวเรา แต่เราต้องให้ความสำคัญกับงานกับผู้ร่วมงานทุกคน

ความก้าวหน้าของงานวันละเล็กวันละน้อยที่ก้าวไปด้วยศรัทธา พากเพียร มีสติ ตั้งมั่น เข้าใจในงาน ทุกอย่างย่อมเดินสู่วิวัฒน์แห่งงาน เมื่อสะพานบุญได้เห็นภาพของงานที่ทางวัดดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องก็มีศรัทธามั่นคง เห็นแล้วก็ปลื้มใจ สิ่งที่สะพานบุญได้สละร่วมทำบุญกับวัดบ้านขะยูงจึงรู้สึกว่ได้บุญจริง ๆ ไม่เสียเปล่าเลย เพราะงานเดินไปทุกวัน เห็นแล้วก็สุขใจ แม้ไม่ได้อยู่หน้างานเพียงได้เห็นภาพของงานที่ก้าวหน้าไปทุกวันเพียงเท่านี้ มีงานบุญงานไหนสะพานบุญก็พร้อมใจที่จะร่วมกันได้อย่างมีความสุขใจ

ประมวลภาพงานวันนี้

Comments

comments