#พิธีพุทธาภิเษกที่ระลึกวัดบ้านขะยูง “สมเด็จฐานว่าวหลวงปู่สรวง” 2560

 

 

ทุกอย่างได้รับการจัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายบนศาลาไม้หลวงปู่สรวง พิธีเริ่มที่นี่สิ้นสุดที่นี้ เป็นพิธีที่จัดวาระพิเศษ เพื่อพุทธาภิเษก ตามคติโบราณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ครูบาอาจารย์เวลาท่านมาพบกันท่านจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เคารพกันตามพรรษา หลวงพ่อทองพูน วัดป่าโคกชาติ ท่านมาถึงก็กราบพระพุทธประทานพร เสร็จแล้วก็เข้ามากราบหลวงตาสงค์ แล้วก็ทักทายสนทนาธรรมกันสักพัก ด้วยความคุ้นเคยกันในฐานะศิษย์หลวงปู่สรวงด้วยกัน

เมื่อได้เวลาและ พระสงฆ์พร้อม หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสารได้เดินขึ้นสู่ศาลานำพระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิการ่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น เมื่อสวดมนต์เสร็จญาติโยมสมาทานศีล ๕ รับศีล แล้วอาราธนาพระปริตร พระครูไพโรจน์อินทสาร ได้นำพระสงฆ์ทั้งปวงร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ก็เตรียมเข้าสู่พิธีการ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร อาราธนาพระเกจิเถราจารย์นั่งปรกล้อมทั้ง ๔ ทิศ โดยมีหลวงตาสงค์ หลวงพ่อทองพูน เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์ภายในวัดทุกรูปร่วมกันนั่งอธิษฐานจิต

เมื่อได้เวลาพร้อมแล้วหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เมตตาให้อาตมาเป็นประธานจุดและดับเทียนชัย ระหว่างนั้นหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินสารร่วมกับพระครูสุวรรณอุทัยดิต สวดบทจุดเทียนชัยและสวดพุทธาภิเษก ครบสิ้นตามคติโบราณประเพณี

เมื่อสวดจบก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลวงพ่อได้แจกวัตถุมงคล สมเด็จฐานว่าวหลวงปู่สรวง ให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน แจกพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยที่ร่วมอยู่ในพิธี

สุดท้าย ครูบาอาจารยญาติโยมทักทาย สนทนา กันพอสมควรแล้ว ก็กราบลากัน ทุกอย่างถือได้ว่าดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นเรียบง่ายธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ธรรมดาตามรูปแบบแต่ไม่ธรรมในศรัทธา เพราะศรัทธาแรงกล้าจึงไม่ธรรมดา

พิธีนี้เต็มด้วยศรัทธาครูบาอาจารย์กำหนดภาวนาทุกคนกำหนดภาวนา ได้ความเอิบอิ่ม ได้ปิติใจ ได้ความสงบกายวาจาใจ ได้สติ ได้ปัญญา

ที่ระลึกนี้จึงเป็นวัตถุอันเป็นมงคลควรแก่การได้ไว้บูชาอย่างยิ่ง ทางวัดจึงจะมอบให้สะพานบุญช่วยกันแจก ช่วยกันกระจายแจกให้เหล่าศรัทธาสานุศิษย์ทั้งหลายในโอกาสงานบุญ

สรุป การจัดสร้างดังนี้

สมเด็จฐานว่าวหลวงปู่สรวง
มวลสาร ได้แก่ ผงไม้มงคลจากการแกะพระ เกจิอาจารย์ต่างๆ ผงไม้มงคลจากเสาศาลาเก่าของหลวงปู่สรวง และว่านมงคล ๑๐๘

ประธานจุดและดับเทียนชัย
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

นั่งปรกอธิษฐานภาวนา
๑.หลวงตาสา (สงค์) ปสุโต วัดบ้านขะยูง
๒.หลวงพ่อทองพูน อาริโย วัดป่าโคกชาติ
และคณะพระภิกษุวัดบ้านขะยูงทุกรูป

สวดพุทธาภิเษก
หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสารและพระครูสุวรรณอุทัยดิต

จำนวนจัดสร้าง สมเด็จฐานว่าวหลวงปู่สรวง
๑. เนื้อพิเศษ ๓,๐๐๐ องค์
๒. เนื้อผง จำนวน ๓๐,๐๐๐ องค์

ทุกเนื้อผสมมวลสารเหมือนกันต่างเพียงความมากน้อยของมวลสารที่ผสมในองค์พระเท่านั้น

บันทึก พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments