วัดบ้านขะยูงสำคัญอย่างไรมาฟังเสียงเล่าประวัติหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินที่เกี่ยวกับวัดบ้านขะยูงด้วยกัน

เพราะวัดบ้านขะยูงมีความสำคัญที่เราไม่อาจจะลืมได้ เราต้องแวะไปสักครั้งหนึ่งเพื่อชมร่องรอยอริยธรรมหลวงปู่สรวงที่ยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นตำนาน

ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง

Comments

comments