เป็นบุญตา : มาวัดบ้านขะยูงได้เห็นมรดกล้ำค่าของหลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง

สถานที่ระลึกถึงวิถีชีวิตอริยพอเพียงของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน คือ บนศาลาไม้หลวงปู่สรวง ที่เหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายเวลาเดินทางมาวัดบ้านขะยูงแล้วต้องขึ้นไปเที่ยวชม ขึ้นไปแว็บแรกตกใจ เมื่อเห็นหลวงปู่นั่งอยู่อาสน์สงฆ์ เป็นหุ้นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง ที่เหมือนจ......

Read More

อีกวัดที่สานุศิษย์หลวงปู่สรวงควรมีโอกาสได้ไปตามรอยอริยวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

...

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com