เป็นบุญตา : มาวัดบ้านขะยูงได้เห็นมรดกล้ำค่าของหลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง

สถานที่ระลึกถึงวิถีชีวิตอริยพอเพียงของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน คือ บนศาลาไม้หลวงปู่สรวง ที่เหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายเวลาเดินทางมาวัดบ้านขะยูงแล้วต้องขึ้นไปเที่ยวชม ขึ้นไปแว็บแรกตกใจ เมื่อเห็นหลวงปู่นั่งอยู่อาสน์สงฆ์ เป็นหุ้นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง ที่เหมือนจริงมากๆ หลายๆคนจึงประทับใจและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ปัจจุบันศาลาไม้หลวงปู่สรวงได้รับการบูรณะขึ้น เพื่อรักษาไว้ รักษาร่องรอยลายลิขิต หรือ ลายอักขระ ที่หลวงปู่สรวงได้เขียนไว้ข้างฝาผนังบ้าง เสาศาลา หรือแม้แต่ร่องรอยการเผาไฟบนศาลาไม้ที่มีรอยไหม้ไฟอยู่

นอกจากนี้แล้วปัจจุบันทางวัดได้ดำเนินการจัดทำตู้กระจกเพื่อเก็บรักษาบริขารของหลวงปู่สรวง ได้แก่ บาร จีวร สบง ประคตเอว ผ้าขาว แผ่นยันต์ กระดาษลายลิขิต เส้นเกศา  ของหลวงปู่สรวง เพื่อให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้ชมระลึกถึงหลวงปู่สรวงด้วย บริขารเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้อาตมาถวายไว้เป็นสมบัติของส่วนรวม เป็นสมบัติที่เกิดจากการได้รับถวายมาจากศิษย์ติดตามรับใช้หลวงปู่สรวงหลายคน และได้เก็บสะสมไว้มาหลายปี กว่าจะรวมได้ในวันนี้จัดแสดงไว้ให้ทุกคนได้ชมกัน ณ บนศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

ท่านใดผ่านมาโชคดีในบางวันก็จะมีหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสารขึ้นไปนำเที่ยวชมด้วยตนเอง และมีคุณโกศล ผู้อ่านและแปลความหมายหลายลิขิตหลวงปู่สรวงนำเที่ยมชมบนศาลาไม้หลวงปู่สรวงด้วย

หากแวะมาแล้วอย่าได้พลาดที่จะขึ้นชมเลยทีเดียว

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments