งานปรับพื้นที่ ถมที่ดิน บริเวณวัด รวมทั้งบริเวณที่จะก่อสร้างเมรุ เป็นโซนฌาปนสถานของวัดบ้านขะยูง

  ถมที่ดินบริเวณฌาปนสถาน เพื่อเตรียมก่อสร้างเมรุวัดบ้านขะยูงต่อไป     พระครูไพโรจน์อินทสาร เดินตรวจงานถมดินบริเวณฌาปนสถาน     ถมดินแล้วรถไถทำการปรับพื้นที่ให้เสมอกันได้ระดับดินเตรียมก่อสร้างเมรุวัดบ้านขะยูงในอนาคตต่อไป  ......

Read More

ขอเชิญร่วมทำบุญต้นไม้ บุญปลูกสวน ปลูกต้นไม้ เพื่อจัดภูมิทัศน์อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

สำหรับงานจัดสวน ปลูกสวน ปลูกต้นไม้ ช่วงนี้ทางวัดกำหนดให้ขยายพันธุ์ไม้ไว้ และจะขยายไว้จำนวนมาก เพื่อเตรียมลงแปลงปลูกที่ได้รับการออกแบบไว้ สวนในอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ทางวัดต้องการจัดพื้นที่ภายในวัดทั้งหมดปลูกสวน ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น ร่มเย็น......

Read More

ขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูงได้ตามกำลังศรัทธา

ในส่วนของงานก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้างหลังคา หากท่านใดมีศรัทธาสามารถร่วมบุญสร้างศาลาประพฤติธรรมได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง ออมทรัพย์ เลขที่ 0241500691 ธน......

Read More

ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำคุณภาพถวายวัดบ้านขะยูงจำนวน 20 ห้อง

ช่วงนี้ทางวัดกำลังปรับพื้นที่และขุดหลุมเตรียมเทตอหม้อฐานรากของอาคารห้องน้ำจำนวน 20 ห้อง ก่อนเข้าพรรษาปีนี้ ได้มีเจ้าภาพ คือ คุณจักรพงศ์ ธนวัฒนาศิลป์และคุณปิยนุช ผจงกิจกำธร ปวารณาเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำถวายวัดบ้านขะยูง จำนวน 5 ห้อง เป็นห้องน้ำอย่างดี ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com