งานปรับพื้นที่ ถมที่ดิน บริเวณวัด รวมทั้งบริเวณที่จะก่อสร้างเมรุ เป็นโซนฌาปนสถานของวัดบ้านขะยูง

 

ถมที่ดินบริเวณฌาปนสถาน เพื่อเตรียมก่อสร้างเมรุวัดบ้านขะยูงต่อไป

 

 

พระครูไพโรจน์อินทสาร เดินตรวจงานถมดินบริเวณฌาปนสถาน

 

 

ถมดินแล้วรถไถทำการปรับพื้นที่ให้เสมอกันได้ระดับดินเตรียมก่อสร้างเมรุวัดบ้านขะยูงในอนาคตต่อไป

 

 

ปรับพื้นที่บริเวณจุดจอดรถให้เป็นลานกว้าง เตรียมเทหินคลุกต่อไป

 

 

บริเวณจอดรถทางวัดได้เอาดินออกเนื่องจากสูงกว่าแนวถนนรอบอุโบสถ เป็นการปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

 

 

ดินบางส่วนทางวัดได้นำเอามาลงไว้บริเวณวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่มเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

 

สำหรับท่านที่อยากจะร่วมสมทบกองบุญเพื่อพัฒนาวัดบ้านขะยูง ที่กำลังดำเนินการพัฒนาในส่วนต่างๆ สามารถสมทบได้ตามกำลังศรัทธาที่

บัญชี วัดบ้านขะยูง เท่านั้น
เลขที่ 0241500691 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ 0850889150 หรือคุณอาทิตย์ โปร่งจิตร 0613973424

Comments

comments