เห็นภาพคงจำกันได้กับโครงการจักรยานยืมเรียนพี่ปันน้อง : โดยนิสิต ป.เอก สันติศึกษา รุ่น 2

วันนี้ได้เข้าร่วมงาน “วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เห็นภาพบางภาพของวัดบ้านขะยูงที่ปรากฎในป้ายใหญ่ ทางเข้าหน้าห้องประชุม ในมุมของคนลงพื้นที่ทำงานเห็นภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับการนำเสนอผ่านเ......

Read More

บุญใหญ่ได้บุญทั้งวันทั้งคืน บุญที่เกิดจากการได้สร้างศาลาวัดบ้านขะยูงแม้ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังได้อานิสงส์

วัดกับบ้านได้อาศัยกันอย่างนี้ บ้านมีกิจกรรมอะไรก็มาทำกันที่วัด แม้แต่ประชุมที่เป็นงานของส่วนราชการที่ก็มาทำที่วัด วัดบ้านขะยูงจึงเป็นศูนย์กลางของบ้าน บ้านขะยูงมีสองหมู่บ้าน มีบ้านขะยูงเก่ากับบ้านขะยูงใหม่ สองหมู่บ้าน แต่มีเพียง ๑ วัด วัดบ้านขะยูงจึงไ......

Read More

วิถีชีิวิตเกษตรพอเพียงของผู้ใหญ่บ้านขะยูง

เห็นภาพแปลงปลูกแตงกวาของผู้ใหญ่บ้านขะยูงก็เป็นปลื้มใจ ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากพลังศรัทธาวิถีชีวิตพอเพียงของท่านผู้ใหญ่บรรจง ผู้ใหญ่บ้านขะยูง แสดงให้เห็นว่าผู้นำของบ้านขะยูงที่พยามถอดบทเรียนชีวิต เพื่อดำเนินชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง ร.๙ ที......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com