เห็นภาพคงจำกันได้กับโครงการจักรยานยืมเรียนพี่ปันน้อง : โดยนิสิต ป.เอก สันติศึกษา รุ่น 2

วันนี้ได้เข้าร่วมงาน “วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เห็นภาพบางภาพของวัดบ้านขะยูงที่ปรากฎในป้ายใหญ่ ทางเข้าหน้าห้องประชุม ในมุมของคนลงพื้นที่ทำงานเห็นภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับการนำเสนอผ่านเรื่องเล่าชาวสันติที่จัดแสดงในงาน “วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็เชื่อมั่นว่า สิ่งที่ร่วมกันทำ ร่วมกันสร้าง ต่อไปคงจะได้รับการขยายผลออกไปอย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความยั่งยื่น เพราะสิ่งที่กำลังพัฒนาวัดบ้านขะยูง โดยการรวมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ที่มุ่งการทำงานพัฒนาโดยเอาธรรมไปทำ จึงได้ภาพที่คุณภาพ ใครเห็น ใครรู้ ก็สุขใจ เพราะภาพเหล่านั้นนำประโยชน์มาสู่สังคม นี่คือการสร้างภาพที่มีคุณภาพไม่ได้สร้างภาพที่มีแต่ภาพเท่านั้น

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments