เปิดกรุภาพอริยวิถีชีวิตหลวงปู่สรวงที่หาดูได้ยาก

ต้องขออนุโมทนากับคุณอติคุณ พัฒนศริชัย ที่ได้ส่งภาพหลวงปู่สรวง ที่ถ่ายด้วยตนเองหาดูได้ยาก มอบให้เพจหลวงปู่สรวงเพื่อนำมาเผยแพร่เป็นบุญตาของเราทั้งหลายแม้หลายคนเกิดไม่ทันหลวงปู่สรวงหรือแม้เกิดทันแต่ไม่เห็นท่าน เมื่อยังมีภาพก็ทำให้หลายคนแค่ได้เห็นภาพอริย......

Read More

ตรวจงานปั้นดินรูปเหมือนหลวงปู่สรวงเพื่อถวายงานผ้าป่าวัดบ้านขะยูงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

วันนี้มาตรวจ ดูรูปปั้นดิน รูปเหมือนหลวงปู่สรวง ก่อนเทขี้ผึ้ง ซึ่งจะต้องปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงเป็นงานไฟเบอร์กลาสที่สมบูรณ์ งานตรวจแก้ต้องละเอียดชัดเจน กว่าจะมาถึงวันนี้อาตมาเองดูภาพหลวงปู่สรวงมาจนติดตา จึงเข้าใจเกี่ยวกับอาการแห่งสรีระของหลว......

Read More

เผยวิธีการไขปริศนาหลวงปู่สรวงให้เป็นปริศนาธรรม

ถามศิษย์ที่ทันหลวงปู่สรวงแทบจะทุกคน บอกว่า หลวงปู่สรวงท่านสอนแบบปริศนาคนตีความเป็นหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แต่น้อยนักจะมีคนตีความปริศนาเป็นธรรมะ ประเด็นการตีความที่น่าสนใจก็คือการตีความเป็นธรรมะ การตีความปริศนาเพื่อให้เป็นธรรมะ และเพื่อให้ปริศนาเหล่านั้น......

Read More

วัดบ้านขะยูง: อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงเชิงพุทธบูรณาการที่กำลังจะเกิดจากพลังศรัทธาของสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย

#ที่มาและความสำคัญของการพัฒนาวัดบ้านขะยูงเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงในรูปแบบของอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง มรดกโลก (World Heritage) คือ สถานที่อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงเมืองต่าง ๆ บ......

Read More

ข้าวก้นบาตรกับงานสร้างวัด : วัดสร้างงานเพื่อให้เราได้สร้างวัด วัดไม่ได้อยากจะสร้างเพียงงานเท่านั้น แต่วัดอยากจะสร้างคนทำงานมากกว่า

สุขใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพในทุกวัน จึงขออนุโมทนากับช่าง แรงงานทุกส่วนงาน ทีมงานทุกคน งานทุกอย่างเดินหน้าไปได้ เพราะเราสามัคคีกันทำ สามัคคีกันสร้าง สะพานบุญแต่ละคนก็อยู่ไกลไม่ได้ไปออกแรงสร้าง ได้แต่ส่งใจ ให้กำลังใจ เมื่อเห็นภาพแห่งความก้าวหน้าก็ชื่นใจ......

Read More

อยากได้บุญทั้งวันทั้งคืนต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว

“ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน”  (สํ.ส. (ไทย) ๑......

Read More

พรอันล้ำเลิศเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งสันติสุข

  “ขอให้ลูกหลานหลวงปู่สรวงทั้งหลายพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต พูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต ไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต มีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ......

Read More

ขอเชิญสานุศิษย์ทั้งหลายร่วมประพฤติกตัญญุกตเวทีต่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ขออนุโมทนาบุญกับสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายที่ร่วมใจกันจองเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง (สร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง สร้างห้องน้ำ ปลูกสวน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น)   ขณะนี้ก็ยังเปิดจองอยู่ ดูรายละเอียดได้ที่กระทู้ปักหมุด เ......

Read More

เหล่าศิษย์หลวงปู่สรวง แห่เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ

เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงแห่เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง เนื่องจากวัดบ้านขะยูงได้ถวายจากพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ผู้เก็บรวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู่สรวงจากสานุศิษย์ติดตามใกล้ชิดกับหลวงปู่สรวงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้......

Read More

สันตินวัตกรรม: สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ได้รับการพิจารณาตอบรับตีพิมพ์แล้ว

สำหรับงานเผยแผ่ด้านปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ และจะเกิดประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอาตมามีโอกาสนำเสนองานทางด้านวิชาการก็ยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้น การทำงานเผยแผ่ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนเข้าใจได้ หรือ เชื่อถือได้......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com