ขยายพันธุ์ไม้เพื่อเตรียมลงปลูกประดับสวนในอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

พันธุ์ไม้ประดับที่ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อปลูกสวนอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูงเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น เป้าหมายการขยายพันธุ์ของทางวัดต้องการขยายพันธุ์ให้ได้มากที่สุด เหลือก็แจกเพราะในอนาคตคนมาวัดบ้านขะยูง มาเที่ยว มาศึกษา ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้าน การปลูกต้นไม้ ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ใจร้อนไม่ได้ ผู้ปลูกต้องใจเย็นให้มากเพราะธรรมชาติ ผู้ปลูกต้องเข้าใจธรรมชาติ การปลูกต้นไม้จะเกิดงอกงามขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับคนปลูกด้วย ว่าดูแลรักษาดีแค่ไหน ให้ปุ๋ย ให้น้ำเพียงพอต่อความต้องการแค่ไหน เอาใจใส่ดูแลรักษาแค่ไหน รีบเร่งไม่ได้เลย ฉะนั้น ปลูกสวนก็สอนให้คนใจเย็นได้ หากปลูกด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ รับผิดชอบดูแลอย่างดี ต้นไม้ก็เกิด ให้ดอกให้ใบที่งดงาม ไม่เหี่ยว ไม่เฉา

ใครมีโอกาสแวะเที่ยวเยี่ยมชมให้หรือจะมาศึกษาดูงานก็ได้ คงอีกไม่นานวัดบ้านขะยูงก็คงร่มรื่น สัปปายะ ตอนนี้ก็ดูแลพันธุ์ไม้ให้ดีกันไปก่อน

ขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่าน

Comments

comments