งานศาลาประพฤติธรรรมก็คืบหน้าทุกวันอนุโมทนาบุญด้วยกัน

งานก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมก็เดินหน้าไปทุกวัน ศาลาหลังใหญ่ เริ่มขึ้นสู่ที่สูง ชั้นของหลังคาจตุรมุข แน่นอนต้องใช้เวลา ช่วงนี้ก็ถอดไม้แบบออกและประกอบทยอยเทไปให้ครบทุกคาน ไม่รีบไม่เร่ง แต่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ เพื่อความคืบหน้างาน เพื่อให้สะพานบุญได้เห็นความคืบหน้าทุกๆวัน ให้เป็นที่ชื่นใจแล้วในฐานะสะพานบุญ วัดบ้านขะยูงกำลังพัฒนา ได้อาศัยสะพานบุญทุกสายทั่วประเทศ ร่วมใจกันสร้าง ทำหน้าที่สะพานบุญ โอกาสงานบุญได้อาศัยสะพานบุญ งานก่อสร้าง ทางวัดก็ดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากพลังศรัทธาของสะพานบุญทั้งสิ้น

อนุโมทนากับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

สมทบร่วมบุญได้ที่ บัญชี วัดบ้านขะยูง เท่านั้น
เลขที่ 0241500691 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์

แจ้งโอนเพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ 0850889150 หรือคุณอาทิตย์ โปร่งจิตร 0613973424

Comments

comments