เหล่าศิษย์หลวงปู่สรวง แห่เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ

เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงแห่เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง เนื่องจากวัดบ้านขะยูงได้ถวายจากพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ผู้เก็บรวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู่สรวงจากสานุศิษย์ติดตามใกล้ชิดกับหลวงปู่สรวงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้......

Read More

สันตินวัตกรรม: สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ได้รับการพิจารณาตอบรับตีพิมพ์แล้ว

สำหรับงานเผยแผ่ด้านปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ และจะเกิดประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอาตมามีโอกาสนำเสนองานทางด้านวิชาการก็ยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้น การทำงานเผยแผ่ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนเข้าใจได้ หรือ เชื่อถือได้......

Read More

ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี ถวายสมุดบันทึกประวัติกิจกรรมสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง แก่พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

มาเล่ากันอีกครั้ง เพื่อย้ำที่ไปที่มาของปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงที่จะปรากฎขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ วัดบ้านขะยูง ในรูปแบบของอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ซึ่งปริศนาธรรมทั้งหลายได้รับการเผยแผ่มาหลายปีแล้ว ณ วันนี้ได้ตกผลึกอย่างลึกซึ้งผ่านงานวิชาการที่จะนำเสนอใ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com