เหล่าศิษย์หลวงปู่สรวง แห่เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ

เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงแห่เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง เนื่องจากวัดบ้านขะยูงได้ถวายจากพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ผู้เก็บรวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู่สรวงจากสานุศิษย์ติดตามใกล้ชิดกับหลวงปู่สรวงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โดยพระอาจารย์อดิศักดิ์เป็นผู้ลงพื้นที่ตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่สรวง เพื่อศึกษาประวัติและสัมภาษณ์เหล่าสานุศิษย์ใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้รับถวายสิ่งของเครื่องใช้สำคัญๆ ของหลวงปู่สรวง เช่น บาตร จีวร ผ้าขาว ลายลิขิตต่างๆ จำนวนมาก จากลูกศิษย์ผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิด เช่น ยายแน็บ กำนันชัย อ.สุข หลวงตาสงค์ หลวงพ่อประโยค ลุงลอง แม่บ้านธาตุ ลุงเตี้ย ลุงกัณหา ครูสาโรจน์ และอีกหลายๆ คนซึ่งล้วนเป็นกลุ่มลูกศิษย์ติดตามใกล้ชิดหลวงปู่สรวง

สิ่งของเหล่านี้พระอาจารย์ไม่ได้รวบรวมได้ง่าย ๆ เพราะแต่ละท่านก็หวงแหนเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยเห็นเจตนาว่าจะรักษาเก็บไว้เป็นบุญตาบุญใจแก่ศรัทธาของลูกหลานที่จะได้เห็นได้ระลึกถึึงไม่ได้นำไปเพื่อพุทธพาณิชย์ แต่เพื่อเป็นสมบัติของทุกคน เหตุที่ได้รวบรวมอย่างนี้ก็เพราะหลวงปู่สรวงไม่ได้อยู่ประจำวัดหนึ่งวัดใด หรือกระท่อมหลังหนึ่งหลังใด หรืออยู่กับกลุ่มลูกศิษย์คนใดคนหนึ่ง สิ่งของเครื่องใช้ของท่านจึงกระจัดกระจาย ขึ้นอยู่กับว่าลูกศิษย์คนใดที่หลวงปู่สรวงจะมอบให้แล้วเก็บไว้ ซึ่งต่างจากเกจิอาจารย์อื่นทั่วไป ที่มีวัดอยู่ประจำ เครื่องใช้บริขารท่านก็มีอยู่ประจำไม่ต้องรวบรวมก็มีอยู่แล้ว

ซึ่งพระอาจารย์อดิศักดิ์ ได้รวบรวมเก็บรักษาไว้ และได้ถวายไว้ ณ วัดบ้านขะยูง ซึ่งจัดแสดงไว้บนศาลาไม้หลังเก่าที่หลวงปู่สรวงมักอยู่อาศัยเป็นประจำ นอกจากนั้นยังมีลายลิขิตหลวงปู่สรวงอีกจำนวนมากที่ได้รับถวายมาจัดแสดงไว้ในตู้กระจกอย่างดี เพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป และกำลังเตรียมการไขความหมายลายลิขิตหรืออักขระที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้ในกระดาษวาดเขียน

ปัจจุบันศาลาไม้หลวงปู่สรวงหลังเก่า ณ วัดบ้านขะยูง พระอาจารย์ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น เพื่อรักษาร่องรอย และบรรยายกาศให้เหมาะแก่การศึกษาหรือตามรอยอริยธรรมหลวงปู่สรวง ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ แม้ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็มีผู้คนเดินทางเที่ยวชมสิ่งของเครื่องใช้ของแท้ๆ ที่หาดูได้ยากและไม่ได้มีไว้เพื่อการพาณิชย์ แต่รักษาไว้เพื่อเป็นมรดกสมบัติของลูกหลานที่จะได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไป

เปิดเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แผนที่เดินทาง ถนน โชคชัย – เดชอุดม ถึงแยกนาเจริญ เลี้ยวขวาไปทางช่องชะงำ ผ่านบ้านละลม ใกล้กับโรงเรียนละลมวิทยา ติดถนนใหญ่ เส้นเดียวกันกับไปวัดไพรพัฒนาที่ตั้งสรีระสังขารหลวงปู่สรวงแต่จะถึงก่อนประมาณ 13 กิโลเมตร

Comments

comments