พรอันล้ำเลิศเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งสันติสุข

  “ขอให้ลูกหลานหลวงปู่สรวงทั้งหลายพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต พูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต ไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต มีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ......

Read More

ขอเชิญสานุศิษย์ทั้งหลายร่วมประพฤติกตัญญุกตเวทีต่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ขออนุโมทนาบุญกับสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายที่ร่วมใจกันจองเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง (สร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง สร้างห้องน้ำ ปลูกสวน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น)   ขณะนี้ก็ยังเปิดจองอยู่ ดูรายละเอียดได้ที่กระทู้ปักหมุด เ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com