ข้าวก้นบาตรกับงานสร้างวัด : วัดสร้างงานเพื่อให้เราได้สร้างวัด วัดไม่ได้อยากจะสร้างเพียงงานเท่านั้น แต่วัดอยากจะสร้างคนทำงานมากกว่า

สุขใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพในทุกวัน จึงขออนุโมทนากับช่าง แรงงานทุกส่วนงาน ทีมงานทุกคน งานทุกอย่างเดินหน้าไปได้ เพราะเราสามัคคีกันทำ สามัคคีกันสร้าง สะพานบุญแต่ละคนก็อยู่ไกลไม่ได้ไปออกแรงสร้าง ได้แต่ส่งใจ ให้กำลังใจ เมื่อเห็นภาพแห่งความก้าวหน้าก็ชื่นใจ......

Read More

อยากได้บุญทั้งวันทั้งคืนต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว

“ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน”  (สํ.ส. (ไทย) ๑......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com