ข้าวก้นบาตรกับงานสร้างวัด : วัดสร้างงานเพื่อให้เราได้สร้างวัด วัดไม่ได้อยากจะสร้างเพียงงานเท่านั้น แต่วัดอยากจะสร้างคนทำงานมากกว่า

สุขใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพในทุกวัน จึงขออนุโมทนากับช่าง แรงงานทุกส่วนงาน ทีมงานทุกคน งานทุกอย่างเดินหน้าไปได้ เพราะเราสามัคคีกันทำ สามัคคีกันสร้าง
สะพานบุญแต่ละคนก็อยู่ไกลไม่ได้ไปออกแรงสร้าง ได้แต่ส่งใจ ให้กำลังใจ เมื่อเห็นภาพแห่งความก้าวหน้าก็ชื่นใจ สุขใจเมื่อต่างคนก็มีวิถีชีวิตที่ต่างกันไปก็ขอให้ทำให้เต็มที่ ทำตามหน้าที่ของตนให้เต็มที่ ทำหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง
เมื่อวัดสร้างงานเพื่อให้เราได้สร้างวัด วัดไม่ได้อยากจะสร้างเพียงงานเท่านั้น แต่วัดอยากจะสร้างคนทำงานมากกว่า เพื่อให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตอย่างมีความสุข พบสันติสุขในชีวิต
ตามกรอบวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในประการที่ ๓ ที่บอกว่า “นำพัฒนาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”
ดังนั้น วัดจึงต้องการสร้างคนทำงาน ให้รู้งาน เก่งงาน มีความรู้ มีวิชาชีพ พร้อมๆ กับวิชาชีวิต จึงพยายามสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบงาน สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างอุดมการณ์ในการทำงาน
เมื่อสะพานบุญได้เห็นทุกคนทำงานเต็มที่ กินอยู่กับวัด กินข้าวก้นบาตรของพระเณรในวัด อันเป็นวิถีชีวิตพอเพียง ที่พอแม่ปู่ย่าตายายเราให้ไว้ วิถีชีวิตเช่นนี้ มีความสุขนำหน้า เหนื่อยกายแต่ใจเป็นสุขยิ่งกว่า นี่คือ เป้าหมายของการสร้างวัด
ขออนุโมทนาบุญกับเหล่าทีมงาน อนุโมทนากับช่าง อนุโมทนากับแรงงาน ทุกส่วนงาน และอนุโมทนาบุญสะพานบุญทุกคนทุกท่าน งานวัดบ้านขะยูงของเราย่อมสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาวิถีชีวิตปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งๆต่อไปอีกเป็นแน่แท้
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments