ไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง” ได้ว่าอย่างไร

#ไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน   “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง”   จากที่ได้ตั้งคำถามให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแปลหรือไขความหมายปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง ก็มีผู้ร่วมแปลน่าสนใจอยู่จำนวน ๓ คน ได้แก่   ๑. ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า ทีรชัย บุญมา ได้......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com