แจ้งสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกท่าน

แจ้งสะพานบุญทุกท่าน ผู้ร่วมสร้างวัดบ้านขะยูงด้วยศรัทธามีหลวงปู่สรวงเป็นแกนหลักยึดคือที่พึ่งอันประเสริฐ ท่านที่ร่วมบุญทอดผ้าป่ามุงหลังคาวัดบ้านขะยูงที่ผ่านมา ทางวัดกำลังทยอยจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่าน และส่งที่ระลึก เต่าหลวงตาแคลงให้ท่านด้วย พร้อมกันนั้นได้ส่งข่าวแจ้งข่าวเชิญชวนสะพานบุญทุกสายบุญได้ร่วมบุญกันอีกวาระ คือ 22 กรกฎาคม 2561 อาจจะไม่ได้ส่งทั้งหมดทุกคนที่เคยร่วมบุญ หากท่านใดได้รับกล่องจดหมายจากทางวัดบ้านขะยูง หวังว่าสะพานบุญจะร่วมกันทำบุญกันอีกครั้งเพื่อสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง สร้างห้องน้ำ ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ หากว่าสะพานบุญท่านใดไม่สะดวกในการร่วมบุญครั้งนี้ขอให้รับเฉพาะใบอนุโมทนาบัตรและที่ระลึกทั้งหมดไว้ ถือว่าทางวัดมอบให้ท่านและท่านได้ร่วมบุญมาโดยตลอดแล้ว ส่วนซองสามารถส่งตีกลับตามที่อยู่วัดได้เลย ขออนุโมทนากับสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกสายบุญมา ณ โอกาสนี้

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments