ที่มาของ 1 แชร์ เท่ากับ 1 บาท ถวายวัดจริงเพื่อสร้างห้องน้ำวัดบ้านขะยูง แชร์ได้ไม่จำกัด เกิน 250,000 แชร์ก็ได้

ที่มาของการกด 1 แชร์ = 1 บาท ของเพจ หลวงปู่สรวง

เนื่องจากห้องน้ำวัดบ้านขะยูงได้ทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่เดินทางมากราบหุ่นขี้ผึ้งและชมร่องรอยอริยธรรมหลวงปู่สรวง รวมถึงถนนเปียกแฉะต้องทำร่องน้ำเทคอนกรีต เทถนน ลานจดรถก็ต้องเทคอนกรีต ซึ่งให้งบประมาณจำนวนมาก

ทางวัดจึงกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำ สุขภัณฑ์คุณภาพ จำนวน 20 ห้อง ค่าใช้จ่ายตกห้องละ 5 หมื่นบาท มีเจ้าภาพอุปถัมภ์ขอสะพานบุญแชร์ให้ถึง 250,000 แชร์  คือ คุณศรวัสย์ ศิลปวัฒน์ธน และคุณปิยนุช ผจงกิจกำธร ในฐานะประธานอุปถัมภ์ในการทอดผ้าป่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมสมทบให้เพียงพอกับงบประมาณก่อสร้างหรือเพื่อให้ทุกคนทราบข่าวงานบุญครั้งนี้ จึงขอแรงศรัทธาจากผู้ใจบุญแชร์ 1 แชร์ = 1 บาท

เจ้าภาพผู้อุปถัมภ์แจ้งว่า แชร์ได้เกิน 250,000 แชร์

แชร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันทอดถวาย คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ติดตามรายงานได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง

หรือผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนสร้างห้องน้ำคุณภาพของวัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ได้ตามกำลังศรัทธา ขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมมุงหลังคาห้องน้ำ

ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0241500691

 

วัดบ้านขะยูง
www.watkhayung.com

 

Comments

comments