พร้อมรับที่ระลึกหลวงปู่สรวง: เริ่มเปิดจองกองบุญกฐินทานหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญเหล่าสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกท่านร่วมจองกองบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง พร้อมรับที่ระลึกหลวงปู่สรวง รูปหล่อลอยองค์ รุ่น “รวยยั่งยืน” เนื้อทองเหลืองฝาบาตร กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท จะได้รับซอง ๓๐ ซอง และที่ระลึกรูปหล่อลอยองค์ รุ่น “รวยยั่งยื......

Read More

อนุโมทนาบุญกับเหล่าสะพานบุญ: ยอดพลังกองบุญผ้าป่าสามัคคีถวายวัดบ้านขะยูง

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นคือ “ศรัทธา” ในบารมีธรรมของหลวงปู่สรวง เราจึงคิดและทำเพื่อถวายเป็นสังฆบูชาแด่หลวงปู่สรวง ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการอย่างมั่นคง คือ ๑. กายสุจริต  ๒. วจีสุจริต ๓. มโนสุจริต ๔. กตัญญุตา กตเวทิตา งานบุญครั้งนี้มีวัตถุประสง......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com