พร้อมรับที่ระลึกหลวงปู่สรวง: เริ่มเปิดจองกองบุญกฐินทานหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญเหล่าสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกท่านร่วมจองกองบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง พร้อมรับที่ระลึกหลวงปู่สรวง รูปหล่อลอยองค์ รุ่น “รวยยั่งยืน” เนื้อทองเหลืองฝาบาตร

กองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท จะได้รับซอง ๓๐ ซอง และที่ระลึกรูปหล่อลอยองค์ รุ่น “รวยยั่งยืน” เนื้อทองเหลืองฝาบาตร  จำนวน ๓๐ องค์ และสะพานบุญจะได้รับที่ระลึกพิเศษ คือ “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง”  จำนวน ๑ องค์ ซึ่งจัดสร้างจำกัดเพียง ๑,๐๐๐ องค์เท่านั้น

“พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” จัดสร้างโดยการผ่าเสาไม้ของศาลาหลังเก่าหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นศาลาหลังเก่า ณ วัดบ้านขะยูง เป็นศาลาอีกหลังที่หลวงปู่สรวงเคยได้อาศัยอยู่ แต่ได้ทรุดโทรมอย่างมาก โครงสร้างของอาคารเป็นไม้ได้ผุพังตามกาลเวลา ทางวัดและคณะกรรมการจึงได้ร่วมกัน ดำเนินการรื้อถอนออกเพื่อป้องกันอันตรายจากการพุพัง ส่วนเสาไม้ศาลาหลังเก่า มีช่างแกะไม้สามารถแกะทำเป็นพระของขวัญที่ระลึกได้เข้ามาเสนอทางวัด จึงให้นำเอาเสาไปผ่าเพื่อทำเต่าไม้หลวงปู่สรวง

ได้รับการออกแบบโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

ใช้ชื่อว่า “หลวงตาแคลง” เพื่อระลึกถึงชื่ออีกชื่อหนึ่งของหลวงปู่สรวงที่เคยเรียกขานท่านว่า หลวงตาแคลง  “แคลง” เป็นภาษาเขมร หมายถึง ว่าว เหตุที่ชาวบ้านเรียกหลวงตาแคลง เพราะหลวงปู่สรวงชอบทำว่าวนั้นเอง ส่วนสัญลักษณ์ลายเส้นรูปว่าวได้แกะใส่เอาไว้ส่วนของขาเต่าซึ่งก็ซ่อนความหมายไว้เช่นเดียวกันขอให้สานุศิษย์พิจารณาโดยธรรมเถิด

ส่วนลักษณะรูปเต่า ก็เพื่อระลึกถึงตำนานเรื่องราวเจ้าแม่เต่าทองที่ชาวบ้านเล่าขานในชุมชนบ้านขะยูง ซึ่งในวัดจะมีรากไม้ขนาดใหญ่ ก่อนที่จะนำขึ้นมาชาวบ้านขะยูงได้นอนฝัน ด้านหลังเป็นลายลิขิตอักขระของหลวงปู่สรวงที่ท่านลิขิตไว้พระพาหา หลวงพ่อพุทธประทานพรวัดบ้านขะยูง ซึ่งเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบ้านขะยูงนั้นเอง ทุกอย่างเชื่อมโยงผูกเป็นตำนาน

ซึ่งที่ระลึกปลุกเสก “๑ ไตรมาส” คือ ๓ เดือนตลอดพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ โดย พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาดินดิน (ที่ระลึกพิเศษสะพานบุญจะได้รับหลังทอดถวายกฐินเพราะต้องปลุกเสก ๑ ไตรมาส)

ส่วนรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่สรวง รุ่น “รวยยั่งยืน” เนื้อทองเหลืองฝาบาตร ซึ่งจะทำพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) ถือว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดีอย่างยิ่ง นั้น จะได้รับพร้อมซอง ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งหลังพิธีพุทธาภิเษก

ช่วงนี้จึงประกาศให้สะพานบุญทั้งเก่าทั้งใหม่ได้จองทำบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูงปีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สะพานบุญที่จะได้รับ “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง”  จำกัดเพียง ๑,๐๐๐ กองเท่านั้น เพราะทางวัดสร้างจำกัดเพียง ๑,๐๐๐ องค์เท่านั้น

จองก่อนได้สิทธิ์รับที่ระลึก “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” จำกัด ๑,๐๐๐ กอง

ขั้นตอนจอง

๑. ให้แจ้งชื่อที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ทางกล่องข้อความเพจ หลวงปู่สรวง คลิ๊ก http://m.me/poosuang

๒. รอให้ทางวัดตอบกลับพร้อมแจ้งรหัสสะพานบุญ

๓. เมื่อท่านได้รหัสสะพานบุญแล้ว ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งซอง ที่ระลึกทางวัดจะส่งให้พร้อมซองเฉพาะสะพานบุญเก่าเท่านั้น

๔. เมื่อท่านได้รับซองและที่ระลึกแล้วให้รวบรวมกองบุญทอดถวายด้วยตนเอง ณ วัดบ้านขะยูง ทอดถวายวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หรือ นำเงินเข้า ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง เลขที่ 0241500691 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามหรือประสานงานได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐

คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง) โทร.๐๖๑๓๙๗๓๔๒๔

Comments

comments