จะคุ้มเวลาแค่ไหนหากท่านแวะมาเที่ยวชมอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

เที่ยวชมอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูงที่เดียว สุดคุ้มกับเวลาที่ท่านจะเสียไปกับการแวะผ่านมาเที่ยวชมและศึกษาธรรม ดังนั้นขอให้ท่านมีโอกาสได้แวะเข้ามาสักครั้งหนึ่งในชีวิต ท่านจะไม่เสียดายเวลาที่กับมาตามรอยหลวงปู่สรวงเลย ท่านมาแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกันกับทุกคนว่า เรามากราบถึงหลวงปู่สรวงอย่างแท้จริง

วัดหนึ่งที่สานุศิษย์หลวงปู่สรวงต้องแวะเดินทางมาตามรอยหลวงปู่สรวง คือ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดที่สานุศิษย์ร่วมกันสร้างและพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง มีการจัดแสดงสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ให้สานุศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่การเข้าถึงธรรม ตามแนวคิดคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

การเดินทางมาวัดบ้านขะยูง จะทำให้ทุกท่านได้พบและสัมผัสเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวประวัติหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน จุดที่ท่านจะสามารถเดินเที่ยวชมได้มีดังต่อไปนี้

๑. กราบขอพรหลวงพ่อพระพุทธประทานพร และชมลายลิขิตหลวงปู่สรวง ด้านข้างพระพาหา (แขน) หลวงพ่อพระพุทธประทานพร

๒. กราบและชมหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ที่มีหลายอิริยาบถและมีความสมจริง เหมือนดังว่า หลวงปู่สรวง ยังคงมีชีวิต

อิริยาบถ “สันติภาวนา”

อิริยาบถ “ยิ้มอริยทรัพย์”

อิริยาบถ “ต้นกล้ากำมือเดียว”

๓. ชมลายลิขิตของหลวงปู่สรวงข้างฝาผนังศาลาไม้หลวงปู่สรวง

๔. ชมร่องรอยการเผาหมอนบนศาลาไม้หลวงปู่สรวง

๕. ชมลายลิขิตของหลวงปู่สรวงข้างเสาศาลาไม้หลวงปู่สรวง

๖. ชมนิทรรศการอริยธรรมหลวงปู่สรวง

๗. ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สรวง ได้แก่ บาตร จีวร สบง ผ้าขาว สายสิญจ์ เชือกวิ่งว่าว กันตุยเตียน เส้นเกศา หมอน หางว่าวหลวงปู่สรวง สมุดวาดเขียนบันทึกลายมือของหลวงปู่สรวง

๘. กราบขอพรหลวงปู่สรวง ที่กระท่อมวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวง

๙. ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กระท่อมหลวงปู่สรวง และป้ายอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

๑๐. เก็บภาพและชมความงดงามของน้ำตกหินเทียม

๑๑. ศึกษาเรียนรู้สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺไโญได้ศึกษาและอธิบายไว้ ได้แก่

๑) สติปัฏฐาน ๔  อุปมาปริศนาธรรมที่จุดไฟ

๒) สัมมัปปธาน ๔ อุปมาปริศนาธรรมว่าวหมุนรอบทิศ

๓) อิทธิบาท ๔ อุปมาปริศนาธรรมมัดโอ่ง

๔) อินทรีย์ ๕ อุปมาปริศนาธรรมเนียงไมตรี

๕) พละ ๕ อุปมา ปริศนาธรรมขึ้นว่าว

๖) โพชฌงค์ ๗ อุปมาปริศนาธรรมบันได ๖ ขั้น

๗) อริยมรรค มีองค์ ๘ อุปมาปริศนาธรรมมัดสุ่มไก่

๑๒. ชมสวนวิถีชีวิตปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

๑๓. กราบขอพรหลวงปู่สรวง ณ กระท่อมต้นโพธิ์

 

๑๔. ขอพร ขอโชคลาภ วาสนา จากเจ้าแม่เต่าทองและเจ้าแม่ตะเคียนทอง (เจ้าแม่ตะเคียนเศรษฐี)

๑๕.  เที่ยวชมจิตรกรรมฝาผนังตำนานหลวงปู่สรวงกับการสร้างวัดบ้านขะยูง (กำลังวาด)

๑๖. เที่ยมชมรถกระบะที่อาจารย์สุข ได้รับถวายจากโยมผู้ได้โชคจากหลวงปู่สรวงแล้วซื้อรถถวายอาจารย์สุขสมัยที่บวชพระ เป็นอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดซับน้อย และรถคันนี้หลวงปู่สรวงเคยประจำ อาจารย์สุข มอบถวายวัดบ้านขะยูง โดยมีพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ด้านในผนังรถมีลายลิขิตหลวงปู่สรวงจารย์ไว้จำนวนมาก

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments