รายละเอียดเปิดจองทำบุญกฐินทาน กฐินกาลวัดบ้านขะยูง ประจำปี ๒๕๖๑

กฐินทานวัดบ้านขะยูงในปีนี้กำหนดการทอดถวายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขณะนี้ทางวัดกำลังเปิดจองกองบุญกฐินทาน โดยเปิดจองสมทบเป็นกองบุญเพื่อสะดวกแก่การจองและมอบที่ระลึกแก่สะพานบุญทั้งหลาย กำหนดทำบุญกองละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๐๐๐ กอง กำหนดตามจำนวนที่ระลึก ที่จ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com