กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
รายละเอียดเปิดจองทำบุญกฐินทาน กฐินกาลวัดบ้านขะยูง ประจำปี ๒๕๖๑

กฐินทานวัดบ้านขะยูงในปีนี้กำหนดการทอดถวายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขณะนี้ทางวัดกำลังเปิดจอ…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com