รายละเอียดเปิดจองทำบุญกฐินทาน กฐินกาลวัดบ้านขะยูง ประจำปี ๒๕๖๑

กฐินทานวัดบ้านขะยูงในปีนี้กำหนดการทอดถวายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขณะนี้ทางวัดกำลังเปิดจองกองบุญกฐินทาน โดยเปิดจองสมทบเป็นกองบุญเพื่อสะดวกแก่การจองและมอบที่ระลึกแก่สะพานบุญทั้งหลาย

กำหนดทำบุญกองละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๐๐๐ กอง กำหนดตามจำนวนที่ระลึก ที่จัดสร้างเพื่อมอบให้แก่สะพานบุญและผู้ร่วมบุญ ซึ่งจะมีผู้ร่วมจองครบจำนวนหรือไม่นั้นก็คงไม่ใช่ปัญหา ที่ระลึกก็ยังสามารถนำมาแจกในงานบุญอื่น ๆ ได้

งานบุญกฐินทานของวัดบ้านขะยูง ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญ เพราะปีหนึ่งจะสามารถจัดทอดกฐินได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น และเป็นงานบุญที่จำกัดกาล ชื่อว่า กฐินกาล กำหนดทอดถวายได้ตั้งแต่ ระหว่าง แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ รวมระยะเวลา คือ ๑ เดือน

ที่ระลึกกฐินปีนี้ ปลุกเสก “๑ ไตรมาส” คือ ๓ เดือนตลอดพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ โดย พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาดินดิน (ที่ระลึกพิเศษสะพานบุญจะได้รับหลังทอดถวายกฐินเพราะต้องปลุกเสก ๑ ไตรมาส)

จองก่อนได้สิทธิ์รับที่ระลึก “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” จำกัด ๑,๐๐๐ กอง

ขั้นตอนจอง

๑. ให้แจ้งชื่อที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ทางกล่องข้อความเพจ หลวงปู่สรวง คลิ๊ก http://m.me/poosuang

๒. รอให้ทางวัดตอบกลับพร้อมแจ้งรหัสสะพานบุญ

๓. เมื่อท่านได้รหัสสะพานบุญแล้ว ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งซอง ที่ระลึกทางวัดจะส่งให้พร้อมซองเฉพาะสะพานบุญเก่าเท่านั้น

๔. เมื่อท่านได้รับซองและที่ระลึกแล้วให้รวบรวมกองบุญทอดถวายด้วยตนเอง ณ วัดบ้านขะยูง ทอดถวายวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หรือ นำเงินเข้า ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง เลขที่ 0241500691 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามหรือประสานงานได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐

คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง) โทร.๐๖๑๓๙๗๓๔๒๔

Comments

comments