คณะสงฆ์สามีจิกรรมต่อหลวงพ่อ พระครูประภัศร์สุตาลังการและพระครูไพโรจน์อินทสาร ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ในเขตปกครองตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒ กระทำสามีจิกรรม ต่อ หลวงพ่อ พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ และ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร หรือ หลวงพ่อนรินทร์ เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒

ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระมหาเถระ เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งคณะสงฆ์ก็ล้วนให้ความเคารพนับถือท่านอย่างยิ่ง

คณะสงฆ์กระทำสามีจิกรรม ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นศาลาไม้ที่เราร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น จนเกิดความสัปปายะ เหมาะแก่การทำกิจกรรมได้

จึงถือว่า เราทั้งหลายก็ล้วนได้อานิสงส์ นอกจากนั้น ศาลาประพฤติธรรม ที่เราร่วมกันสร้าง แม้ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังได้ประโยชน์ เพราะ ชั้นล่างหลวงพ่อจัดให้เป็นจุดโรงฉันชั่วคราวของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วย

ขอให้เราได้อนุโมทนาด้วยกัน

ประมวลภาพดูได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments