ภาพถ่ายหลวงปู่สรวงกับพระภิกษุผู้เป็นสานุศิษย์ที่หาดูได้ยาก

ภาพหลวงปู่สรวง ณ กระท่อมหลังเล็ก ๆ มีเหล่าพระภิกษุผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อท่าน มากราบท่าน ได้นั่งถ่ายภาพร่วมกับท่าน ถือว่าเป็นอีกภาพที่หาดูได้ยาก แสดงถึงศรัทธาของเหล่าพระภิกษุสามเณรในสมัยนั้นที่มีต่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments