เที่ยวชมหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง อิริยาบถ “ต้นกล้ากำมือเดียว”

ใครที่เดินทางแวะมากราบสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา อย่าลืมถือโอกาสแวะกราบขอพรและตามรอยตำนานหลวงปู่สรวง ณ วัดบ้านขะยูงด้วย

เพราะวัดบ้านขะยูงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง เมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วไม่ได้แวะชมก็ถือว่าพลาดโอกาสมาก เพราะท่านเดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ยังไงก็ต้องผ่านวัดบ้านขะยูง จากวัดบ้านขะยูงเดินทางไปวัดไพรพัฒนาประมาณ 10 กว่ากิโลเมตรเท่านั้น

เกริ่นอารัมภบทมาพอให้ท่านได้เห็นว่าเดินทางมาทั้งทีต้องมาให้คุ้มตามจุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ส่วนหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวงตามภาพ ชวนให้นึกถึง พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าหยิบใบไม้กำมือเดียวมาเป็นสื่อการสอน ใบไม้กำมือเดียวที่พระองค์หยิบขึ้นมา คือ ใบประดู่ลาย เพียง ๒-๓ ใบ เท่านั้น ปรากฎใน สีสปาวนสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓)

หยิบเอาใบไม้ ๒-๓ ใบ คือ ธรรมที่พระองค์ทรงรู้มีมากเปรียบใบไม้ที่อยู่บนต้น แต่พระองค์ไม่ได้กล่าวทั้งหมด พระองค์ทรงกล่าวบอกเฉพาะแต่สิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เปรียบประดุจ ใบไม้ประดู่ลาย ๒-๓ ใบ เท่านั้น นั่นเอง

อิริยาบถหลวงปู่สรวง “ถือต้นกล้ากำมือเดียว” จัดแสดงไว้ ณ ศาลาไม้หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง ถือว่าเป็นอิริยาบถที่สื่อปริศนาธรรมได้น่าคิด หากเชื่อมโยงสู่ใบไม้ประดู่ลาย ๒-๓ ใบ ก็ทำให้เราเห็นได้ว่า หลวงปู่สรวงท่านรู้ธรรมมาก แต่ท่านสอนไม่มาก อย่างที่เราทราบกันดีว่าท่านพูดน้อย คำสอน ที่ท่านสอน เช่น ออยเตียนสรูล (ให้ทานแล้วมีความสุข) เทอเจิตออยสรูล (ทำใจให้มีความสุข) เทอเจิตออยสะโลต (ทำใจให้บริสุทธิ์) กัมคอนเวีย (กรรมของมัน)

คำสอนของหลวงปู่สรวงดังกล่าวข้างต้นก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่อง ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา

ดังนั้น เพื่อการกราบไหว้ระลึกบูชาหลวงปู่สรวง จึงขอให้ท่านได้กราบขอพรทุกครั้งพึงนึกถึงธรรมคำสอนที่ท่านสอนทุกครั้งด้วย ซึ่งมีไม่มากเปรียบดังต้นกล้ากำมือเดียว หากท่านมากราบแล้ว มาตามรอยหลวงปู่สรวง ณ วัดบ้านขะยูงแล้ว ท่านได้สติปัญญากลับไปด้วยเช่นนี้ ถือว่าท่านมาแล้วสุดคุ้ม

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments