เพราะกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่สรวงสานุศิษย์ทั้งหลายจึงร่วมกันสร้างวัดบ้านขะยูง

เหตุผลสำคัญที่เราต้องร่วมใจกันสร้างวัดบ้านขะยูงวัดหนึ่งที่หลวงปู่สรวงเคยอยู่ ก็เพราะเพื่อกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่สรวง ซึ่งเราทั้งหลายเห็นว่า ตำนานหลวงปู่สรวง ณ วัดบ้านขะยูงมีความสำคัญ เราทั้งหลายจึงมุ่งทำหน้าที่ช่วยกันรักษาร่องรอยตำนานเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา

การรักษาก็อาศัยการร่วมใจกันคิด ร่วมใจกันทำ ให้ความร่วมกายร่วมใจ สามัคคีกัน ไม่ว่างานบุญใหญ่บุญเล็กก็ร่วมกันเสมอมา

ถือได้ว่าเราทั้งหลายกำลังทั้งรักษาและกำลังสร้างตำนานฝากไว้ถวายเป็นรัตนบูชาด้วย

เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระอาจารย์อดิศักดิ์ได้เดินทางไป กราบนมัสการหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒ พร้อมปรึกษางานพิธีพุทธาภิเษก หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง และรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่สรวง รุ่น รวยยั่งยืน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้เพื่อแจกเป็นของขวัญที่ระลึกกฐินทานในปีนี้ด้วย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ใครสะดวกจึงขอเชิญชวนมาร่วมงานพิธีพุทธาภิเษก ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

กิจกรรมงานวัดงานบุญวัดบ้านขะยูง มีอีกหลายงานต่อเนื่อง แต่ละงานลำดับตามความสำคัญเพื่อประโยชน์งานต่องาน ต่อกิจกรรม เช่นที่ผ่านมาเราร่วมกันสร้างห้องน้ำ ๒๐ ห้อง ก็เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองอุโบสถ ปิดทองลูกนิมิต ตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถหลังที่เราร่วมใจกันสมทบสร้างบัดนี้สร้างเสร็จแล้ว และงานนี้ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดของทางวัด จึงต้องคิดและเตรียมวางแผนงานไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเพื่อให้งานบุญใหญ่ผ่านพ้นไปด้วยดี

ทางวัดต้องเตรียมพร้อมทางด้านสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก คณะกรรมการแต่ละฝ่ายต้องร่วมกันประชุมใหญ่ และประชุมย่อย กับกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กว่าจะถึงวันนั้น วันนี้จึงต้องคิด พูด ทำ เพื่อความพร้อม และหวังว่าสะพานบุญทั่วทุกสายบุญจะมาร่วมบุญช่วยงานบุญใหญ่นี้ให้สำเร็จ ส่วนหลวงพ่อครูบาอาจารย์ เป็นเพียงผู้นำความคิดจิตวิญญาณเท่านั้น งานบุญทั้งมวลสานุศิษย์จึงต้องสนับสนุนช่วยกัน เพื่อถวายเป็นรัตนบูชา

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments