สะพานบุญกับการสร้างวัดบ้านขะยูง: วัดหนึ่งในตำนานหลวงปู่สรวง

สะพานบุญ คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของวัดด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ทำหน้าที่นำข่าวสารงานบุญของวัด หรือโอกาสงานบุญต่าง ๆ ที่หวังว่าเหล่าญาติกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาจะได้มีโอกาสในการร่วมสร้างทานบารมี
 
เมื่อหากกล่าวสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพจ หลวงปู่สรวง ทำหน้าที่สะพานบุญ ให้แก่ วัดป่าโคกชาติ จ.ศรีสะเกษ ได้สร้างห้องน้ำ ๑๐ ห้อง ถวายพระประธาน ๑ องค์ ถวายพระสิวลี ๑ องค์ กระท่อมบ้านยายแน็บ บ้านจบก จ.สุรินทร์ ได้บูรณะศาลาประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่สรวง โดยเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่ทั้งหมด ส่วนโรงเรียนบ้านกระดาน จ.สุรินทร์ ได้สร้างแท้งค์เก็บน้ำ และมอบทุนการศึกษา แต่ละสถานที่ก็ช่วยได้ไม่มากเพราะช่วยหลายที่ในเวลาเดียวกัน การทำหน้าที่สะพานบุญทุกสถานที่ทำในฐานะสื่อสะพานบุญ บัญชีร่วมทำบุญเป็นบัญชีของทางวัดโดยตรง ไม่มีบัญชีส่วนตัวในฐานะสะพานบุญเพื่อป้องกันการครหาด้วย
 
การช่วยได้ไม่มากเพราะขาดการต่อเนื่องจึงไม่สามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้อีกทั้งต้องใช้งบจำนวนมากด้วย จึงทำให้คิดว่า การสร้างเพื่อประโยชน์ที่จะได้เป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลชุมชนได้อย่างแท้จริงจะต้องช่วยเป็นสื่อสะพานบุญวัดหนึ่งวัดใดตามลำดับความสำคัญ เหล่าสะพานบุญจะได้ไม่สับสนในงานบุญต่าง ๆ ด้วย
 
เหตุนั้นเอง เพจ หลวงปู่สรวง ในฐานะสื่อสะพานบุญ จึงทำหน้าที่สื่อสะพานบุญให้แก่วัดบ้านขะยูง เพราะวัดบ้านขะยูง เป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับหลวงปู่สรวงอย่างแน่นแฟ้น และเป็นวัดที่สานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่เล่าในเหตุการณ์ ๒๔ ชั่วโมงก่อนละสังขาร ได้ตัดสินใจที่จะนำสังขารหลวงปู่สรวงมาตั้ง บำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านขะยูงด้วย แต่ด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่พร้อมหลายประการ จึงทำให้คนขับรถได้นำร่างสังขารหลวงปู่สรวงไปทำบุญ ณ วัดไพรพัฒนา แม้หลวงปู่สรวงไม่เคยไปอยู่ ไม่เคยจำพรรษา ณ วัดไพรพัฒนา ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นบุญของวัดไพรพัฒนา การจัดงานบุญต่าง ๆ ของวัดก็ทำเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงปู่สรวง และเพื่อเชิดชูบูชากตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่สรวง ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งด้วย
 
แต่เมื่อวัดบ้านขะยูงมีความสำคัญต่อหลวงปู่สรวงวัดหนึ่ง ก่อนนี้สองสามปี สานุศิษย์ทั้งหลายอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จัก บางท่านเพียงอาจจะเคยได้อ่านผ่านตาชื่อวัดบ้านขะยุงที่เล่าขานในตำนานหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ซึ่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงตาสงค์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น เท่านั้น
 
มาบัดนี้ทุกคนเริ่มรู้จักกว้างขวางมากขึ้น และได้คิดว่า แม้สังขารหลวงปู่สรวงไม่ได้ ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ ณ วัดบ้านขะยูงก็ตาม แต่เราก็สามารถที่จะช่วยกันพัฒนาวัดบ้านขะยูงเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาต่อหลวงปู่สรวงได้ มีโอกาสจึงแวะเวียนมาเที่ยวชมร่องรอยวิถีชีวิตอริยธรรมของหลวงปู่สรวงและทำบุญได้ มาชมศาลาไม้ มาชมลายลิขิตบนศาลาไม้ มาชมร่องรอยเผาหมอน มาชมจุดที่หลวงปู่สรวงผูกเปลนั่ง มาชมจุดหลวงปู่สรวงปล่อยปลา มากราบไหว้ขอพรหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวงที่เหมือนและหลายอิริยาบถ
 
การดูแลรักษาและการจัดสร้างวัดบ้านขะยูงนั้น ก็ได้อาศัยสะพานบุญทั้งหลายนี่เองทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง แจ้งข่าวให้ญาติมิตรได้ร่วมบุญด้วยกัน
 
และนี่เอง ถือว่าเป็นที่มาของ เพจ หลวงปู่สรวง ในการปักหลักเป็นสื่อสะพานบุญวัดบ้านขะยูงให้เจริญรุ่งเรืองด้วย ซึ่ง ณ วันนี้ เราจะเห็นว่าวัดบ้านขะยูงได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากเดิมยังไม่มีอุโบสถ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูงในปัจจุบันก็ได้ดำเนินการจัดสร้าง โดยมีชาวบ้านขะยูงและเหล่าสะพานบุญทั้งหลายร่วมบุญร่วมใจกันสร้างจนเสร็จและจะทำบุญใหญ่ พิธีตัดหวายลูกนิมิต ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย
 
ส่วนศาลาประพฤติธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้ร่วมกันสร้าง ทั้งนี้การพัฒนาก่อสร้างต่าง ๆ จะมีกิจกรรม มีการจัดงานโดยตลอด โดยบ้านวัดโรงเรียนร่วมใจกันเกิด พลัง “บวร” แต่เมื่อทางวัดได้ประสพปัญหาต่าง ๆ ในการจัดงานทั้งห้องน้ำทรุดโทรม น้ำไม่เพียงพอ ไฟไม่เพียงพอ เกิดความไม่สะดวกหลายประการ สะพานบุญก็ยังได้ร่วมใจกันสร้างห้องน้ำคุณภาพใหม่ จำนวน ๒๐ ห้องอีก ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงปีก็สามารถสร้างเสร็จได้ ซึ่งขณะนี้สร้างมาได้กว่า ๗๐ เปอร์เซ็นแล้ว เพราะสะพานบุญช่วยกันเต็มที่ เต็มกำลัง คนละเล็กละน้อยช่วยกันก็เป็นกองบุญใหญ่และทำสำเร็จได้ปานประหนึ่งว่าเนรมิตด้วยบุญฤทธิ์
 
เอาหละกล่าวมาถึงเวลานี้ที่จะขอกำลังสะพานบุญอีกวาระ คือ งานบุญกฐินทาน ไม่ว่าวัดใดก็ล้วนมีงานทอดกฐินโดยส่วนมาก โอกาสดีปีนี้ เราทั้งหลายในฐานะสะพานบุญขอให้ได้มาช่วยกันอีกวาระ ซึ่งทางวัดได้ประกาศจองกองบุญที่เว็บบ้านขะยูงและเพจหลวงปู่สรวง แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ที่ระลึกปีนี้ คือ รูปหล่อลอยองค์ รุ่น รวยยั่งยืน ขนาดสูง ๒.๕ ซม. เพจหลวงปู่สรวงจึงขอฝากข่าวนี้แจ้งถึงสะพานบุญโดยทั่วกัน
 
ขออำนาจคุณของพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมของหลวงปู่สรวง นักสัจจังแห่งเขาภูตะแบง ขอให้สานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย สะพานบุญทั้งหลายได้มีชีวิตที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยธรรมทุกประการเทอญ.
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments