อุทยานเรียนรู้รูปแบบใหม่: อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

ปริศนาธรรมที่รอสานุศิษย์หลวงปู่สรวงมาศึกษา มาโยนิโสมนสิการ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์...

Read More

คืบหน้าศาลาประพฤติธรรม: เตรียมเทคานรับโครงหลังคา

งานใหญ่ที่ต้องใช้เวลา กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ งานพัฒนาวัดบ้านขะยูงไม่เคยหยุดเดิน ได้ก้าวก่อสร้างไปเรื่อย ๆ ซึ่งมีหลายด้าน เพื่อประโยชน์ใช้งาน โดยทางวัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการเป็นระยะ ๆ แม้ไม่รวดเร็วแต่ก็สำเร็จได้ ห้องน้ำก็ใกล้จะเสร็จ ภูมิทัศน์ ก็เริ......

Read More

หลวงพ่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างห้องน้ำคุณภาพ ๒๐ ห้อง

  หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เดินตรวจความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำคุณภาพ ๒๐ ห้อง ในระยะนี้ ช่างกำลังดำเนินการในขั้นตอนปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ส่วนสุขภัณฑ์ทางร้านกำลังทยอยส่งมาที่วัด ยังขาดอีกหลายรายการซึ่งกำลังผลิต เช่น......

Read More

กำหนดทอดกฐินทานวัดบ้านขะยูงปี ๒๕๖๑

สานุศิษย์สะพานบุญวัดบ้านขะยูงคงทราบกันทั่วถึงแล้วว่าปีนี้ กำหนดทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านขะยูง คือ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดจองกองบุญ สะพานบุญท่านใดที่ประสงค์รับเป็นเจ้าภาพสะพานบุญ สามารถจองกองบุญได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สะพานบุญเดิ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com