กำหนดทอดกฐินทานวัดบ้านขะยูงปี ๒๕๖๑

สานุศิษย์สะพานบุญวัดบ้านขะยูงคงทราบกันทั่วถึงแล้วว่าปีนี้ กำหนดทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านขะยูง คือ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดจองกองบุญ สะพานบุญท่านใดที่ประสงค์รับเป็นเจ้าภาพสะพานบุญ สามารถจองกองบุญได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สะพานบุญเดิมปีนี้ขอให้จองใหม่ทางวัดไม่ได้ส่งให้สะพานบุญเหมือนงานบุญก่อนนี้ ซึ่งท่านที่จองปีนี้ท่านจะได้รับสิทธิ์พิเศษคือจะได้รับที่ระลึกพร้อมกองบุญ ส่วนสะพานบุญที่ยังไม่เคยร่วมบุญกับทางวัดท่านจะได้รับที่ระลึกหลังจากที่ท่านได้แจ้งการนำปัจจัยเข้าบัญชีวัดและแจ้งให้ทางวัดทราบแล้วเท่านั้น เว้นแต่ท่านเดินทางไปจองและรับกองบุญที่วัดด้วยตนเอง

จองกองบุญได้ที่ กล่องข้อความ เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments