คืบหน้าศาลาประพฤติธรรม: เตรียมเทคานรับโครงหลังคา

งานใหญ่ที่ต้องใช้เวลา กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ งานพัฒนาวัดบ้านขะยูงไม่เคยหยุดเดิน ได้ก้าวก่อสร้างไปเรื่อย ๆ ซึ่งมีหลายด้าน เพื่อประโยชน์ใช้งาน โดยทางวัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการเป็นระยะ ๆ แม้ไม่รวดเร็วแต่ก็สำเร็จได้ ห้องน้ำก็ใกล้จะเสร็จ ภูมิทัศน์ ก็เริ่มสัปปายะ ส่วนปริศนาธรรมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และอุโบสถก็เสร็จแล้ว อื่น ๆ อีกหลายอย่าง ส่วนงานใหญ่ คือ งานสร้างศาลาที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก การดำเนินการไม่ได้มีงบประมาณที่พร้อม การก่อสร้างอาศัยสะพานบุญทั้งหลายร่วมใจกันอุปถัมภ์ กำหนดการก่อสร้างบางประการที่กำหนดไว้ เช่น มุงกระเบื้อง ก็เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เพราะทางวัดก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นเพื่อรองรับการจัดงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สะพานบุญทั้งหลาย  จากนี้ไปคงอีกไม่นานจะได้มุงหลังคาแล้ว  ณ วันนี้ช่างลุยงานโครงสร้างศาลา หากโครงสร้างยังไม่แล้วเสร็จหลังคาก็มุงไม่ได้  งานโครงสร้างเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก ระยะนี้กำลังตั้งตุ๊กตาเข้าแบบคานหลังคา เป็นชั้น ๆ เพื่อรับหลังคา  ก่อนหน้านี้ ๔ เดือน ช่างต้องลงไปช่วยกันทำห้องน้ำ ๒๐ ห้อง งานโครงหลังคาจึงหยุดไปหลายเดือน ตอนนี้งานห้องน้ำเหลือไม่มากแล้ว เวลาหลังจากนี้ไปงานโครงสร้างศาลาก็คงจะคืบหน้าไปเรื่อย ๆ ทุกวัน

อนุโมทนาบุญด้วยกัน

บันทึก : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments