หลวงพ่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างห้องน้ำคุณภาพ ๒๐ ห้อง

 

หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เดินตรวจความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำคุณภาพ ๒๐ ห้อง ในระยะนี้ ช่างกำลังดำเนินการในขั้นตอนปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ส่วนสุขภัณฑ์ทางร้านกำลังทยอยส่งมาที่วัด ยังขาดอีกหลายรายการซึ่งกำลังผลิต เช่น ประตู ก็คงได้ครบทุกรายการไม่เกินสิ้นเดือนนี้ และคงอีกไม่นานเราจะได้ใช้ห้องน้ำที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างถวายไว้ ซึ่งหากสร้างเสร็จ  ไม่ว่าจะจัดงานหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใครเดินทางมาแวะกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สรวง หรือ ตามรอยหลวงปู่สรวง ก็คงจะได้รับความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมมาก ต้องขออนุโมทนากับเหล่าสะพานบุญทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายล้วนมีส่วนแห่งบุญนี้

บันทึก:พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments