อุทยานเรียนรู้รูปแบบใหม่: อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

ปริศนาธรรมที่รอสานุศิษย์หลวงปู่สรวงมาศึกษา มาโยนิโสมนสิการ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

Comments

comments