ยินดีต้อนรับคณะเจ้าภาพและสะพานบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง ปี ๒๕๖๑ ทุกท่าน

กำหนดทอดถวายกฐินวัดบ้านขะยูง วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศิจกายน ๒๕๖๑

ทางวัดขอยินดีต้อนรับเจ้าภาพและเหล่าสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกสายบุญ

ท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพได้ อ่านรายละเอียดการจองได้ที่ http://watkhayung.com/2018/08/01/บุญกฐินรับที่ระลึก-พญา/

Comments

comments