งานด้านปรับภูมิทัศน์ ของวัดบ้านขะยูง

งานด้านปรับภูมิทัศน์ คืบหน้าทุกวัน เพราะทำทุกวัน ช่วงนี้ ทำหินเทียมตกแต่งสวน หากจะใช้หินจริงก็ต้นทุนสูง ทีมงานขอนศิลป์ จึงทำหินเทียมขึ้น เพื่อตกแต่งสวนภายใต้แนวคิดที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้ว่า “พนม” แปลว่า ภูเขา เพราะนึกถึงภูเขาชวนให้นึกถึงก้อนหินในภูเขา ก้อนหินแสดงความมั่นคงแห่งจิต หินที่รายล้อมอุโบสถ คือ สัญลักษณ์ความมั่นคงแห่งคุณธรรมในจิตของสานุศิษย์ผู้เข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งในสวนปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง

หากอยากเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ก็แวะไปเที่ยวเยี่ยมชมหรืออุปถัมภ์ทำบุญที่วัดได้เลย

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments