อนุโมทนาสายสะพานบุญคณะโยมพงศธร ใหม่คำ มาจากกรุงเทพ นำครอบครัว

อนุโมทนากับคณะโยมพงศธร ใหม่คำ มาจากกรุงเทพ นำครอบครัวมาเที่ยวชมและทำบุญกับวัดบ้านขะยูง มาเที่ยมชมร่องรอยการเผาไฟ ชมลายลิขิต ชมสวนปริศนาธรรม ชมกระท่อม ชมศาลาไม้

ใครผ่านมาอย่าลืมแวะ ท่านจะไม่เสียดายเวลาที่เข้ามาวัดบ้านขะยูง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments