4 อุบายระงับความโกรธ

อุบายระงับความโกรธ

“ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน

ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศ

ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำ

ทำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว”

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๘-๒๓๑/๒๔๐-๒๔๓.

ติดตาม เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments