ขอเชิญร่วมเป็นสะพานบุญทอดกฐินทาน ทอดถวายวัดบ้านขะยูง วันที่ 4 พ.ย. 2561

#เจริญพร สะพานบุญผู้เคยร่วมทำบุญสร้างวัดบ้านขะยูงทุกท่าน

ตามที่ท่านได้เคยร่วมสมทบกองบุญสร้างเสนาสนะวัดบ้านขะยูงที่ผ่านมา ทางวัดขออนุโมทนาอย่างยิ่ง เพราะสะพานบุญถือว่าเป็นผู้ได้อุปถัมภ์สำคัญที่สร้างวัดบ้านขะยูง 

บัดนี้ทางวัดได้สร้างอุโบสถเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกำลังเตรียมจัดงานตัดหวายลูกนิมิตในต้นปีหน้า จึงจำเป็นที่จะเตรียมสถานที่ให้พร้อม ทั้งถนน ลานจอดรถ และระบบไฟฟ้า กฐินทานปีนี้ เป็นกฐินสามัคคีจึงเชิญชวนสะพานบุญเก่าผู้เคยร่วมทำบุญ มาเป็นเจ้าภาพสะพานบุญถวายกฐินทานประจำปีนี้ร่วมกัน 

#กองบุญ 3,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

พร้อมรับที่ระลึก รูปหล่อ หลวงปู่สรวง รุ่น รวยยั่งยืน ตามจำนวน ซองๆ กรรมการ 100 บาท รับที่ระลึก 1 องค์

ทั้งหมด 1000 กอง ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพจองอีกจำนวนมาก 

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบุญในฐานะสะพานบุญเก่า กองละ 3,000 บาท จะได้รับที่ระลึก พญาเต่าเสาไม้ หลวงปู่สรวง พิเศษ 1 องค์ ในจำนวนจัดสร้าง 1,000 องค์ หลังพิธีทอดถวาย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนแจ้งร่วมบุญ ทางกล่องข้อความ เพจ หลวงปู่สรวง คือ

ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ จำนวนกองหรือซองก็ได้ เพื่อให้ทางวัดดำเนินการจัดส่งซองพร้อมที่ระลึกให้ท่านต่อไป

คณะเจ้าภาพเห็นว่าท่านเคยร่วมบุญสร้างวัดบ้านขะยูงมาด้วยกัน จึงถือโอกาสนี้ชวนท่านเป็นสะพานบุญอีกครั้ง

หากข้อความนี้เป็นการรบกวนท่าน ต้องขออภัยท่านไว้ ณ โอกาสนี้

หากท่านมีศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้ ถือโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วย

เชื่อว่า สะพานบุญช่วยกันหลายคน พลังสะพานบุญย่อมสร้างวัดเล็กๆวัดหนึ่งที่หลวงปู่สรวงเคยมาอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้

ออยเตียนสรูล ให้ทานแล้วมีความสุข

สื่อสะพานบุญ เพจ หลวงปู่สรวง 

ติดต่อสอบถาม

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ 08-5088-9150

หรือ คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร (เจ้าหน้าที่วัด) 06-1397-3424

270×130

Comments

comments