ตามรอยอริยธรรมหลวงปู่สรวง: ชมร่องรอยอริยธรรมตำนานหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ณ วัดบ้านขะยูง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวานนี้ ญาติโยมได้มากราบหลวงปู่สรวง ณ ศาลาไม้หลังเก่าที่หลวงปู่สรวงเคยอยู่ ได้ถวายขันธ์ครูบูชาหลวงปู่สรวง ชมหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง ในอิริยาบถต่างๆ ของหลวงปู่สรวง

อนุโมทนาสาธุ

Comments

comments