จะมีชีวิตสันติสุขได้ก็เพราะทำใจให้มีความสุขได้

1 ไลท์ 1 แชร์ เพื่อเป็นศิริมงคลชีวิตสันติสุข

#จะมีชีวิตสันติสุขได้ก็เพราะทำใจให้มีความสุขได้

หลวงปู่สรวงสอนไว้ว่า “ทำใจให้มีความสุข” ก็เพราะต้องการสอนให้เราได้รู้จักประพฤติธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจ เป็นสันติสุขภายใน ที่ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่า สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสุขชนิดนี้ไว้ว่า นัตถิ สันติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments