ความเมตตาของหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสารที่มีต่อศิษย์วัดบ้านขะยูง

หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงิน 1,000 บาท ให้โยมเชษฐ หัวหน้าช่างที่ทำงานในวัดบ้านขะยูง ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพลัดตกจากนั่งร้านขณะทำงานก่อสร้างในวัดบ้านขะยูง

ถือว่าเป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่สงเคราะห์ อนุเคราะห์ เงิน 1,000 บาท ไม่น้อยเลยสำหรับคนรับ เพราะคุณค่าของเงินอยู่ที่ใจของผู้ให้

แสดงให้เห็นว่า คนในวัด ทำงานในวัด ล้วนคือคนสำคัญของวัด วัดเป็นที่พึ่งอาศัยของประชากรในชุมชน ทั้งทางกายและทางใจ โดยให้งาน ให้อาชีพ ให้กำลังใจ บอกสอนธรรม ขอให้ทุกคนจงหยั่งถึงความไม่ประมาทเถิด

Comments

comments