เพียงท่านแชร์เท่ากับได้ช่วย เปิดจองลูกนิมิตพร้อมรับมีดตัดหวายหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง เป็นที่ระลึก ลูกบริวารรอบอุโบสถ ลูกละ ๒,๕๐๐ บาท

เปิดลงทะเบียนจองลูกนิมิตด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการจอง ทางวัดบ้านขะยูงได้สร้างแบบฟอร์มของกูเกิลขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตพร้อมรับมีดตัดหวายหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง เป็นที่ระลึก ลูกบริวารรอบอุโบสถ ลูกละ ๒,๕๐๐ บาท

และชื่อเจ้าภาพจะได้สลักลงในมีดตัดหวายที่ระลึกด้วย

 

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_K3FFF1Eoy3iAO7glejRp-P1xyfPnAK0pEYGeAsdFrwPJ3w/viewform?usp=pp_url

Comments

comments