#ศรัทธาหลวงปู่สรวง+ปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสสู่เหรียญหลวงปู่สรวง ปริศนาธรรมที่ระลึก รุ่น สมปรารถนา

#ศรัทธาหลวงปู่สรวง+ปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสสู่เหรียญหลวงปู่สรวง ปริศนาธรรมที่ระลึก รุ่น สมปรารถนา

แนวคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการกำหนดแบบพิมพ์เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่น สมปรารถนา สำหรับแจกเป็นที่ระลึกในงานทอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง กำหนดขึ้นภายใต้แนวคิดปริศนาธรรมจากภาพปริศนาธรรม ณ โรงมหรสพทางวิญญาณ ของนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนา คือ หลวงพ่อพุทธทาส

ดวงตา เปรียบเสมือน ปัญญา ภาพแจกดวงตา จึงเปรียบเสมือนการแจกปัญญา คนวิ่งหนีมีจำนวนมากที่ไม่รับแจก ส่วนคนรับแจกมีจำนวนน้อย นี่คือปริศนาธรร

พิมพ์เหรียญหลวงปู่สรวง จึงกำหนดเป็นรูปดวงตาเพื่อเป็นเป็นปริศนาธรรม ทางวัดจะออกแบบหลายๆลักษณะมาให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้เลือกกันว่าจะเอาแบบไหน

การแจกวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง รุ่น สมปรารถนา จึงเป็นการแจกดวงตา คือ ปัญญา เป็นเครื่องระลึกถึงธรรม ที่หลวงปู่สรวงท่านสอนไว้ผ่านปริศนาธรรมต่างๆ

แนวคิดพิมพ์เหรียญรุ่นนี้ ประสานเอาเรื่องศรัทธา+ปัญญา แนวคิดที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เพื่อเจตนาให้รู้ว่าทุกอย่างถูกคิดเพื่อสื่อธรรม

เหรียญรุ่นนี้ ถือเป็นวัตถุมงคลที่ควรแก่การแจกให้แก่กัน

อีกไม่นานเกินรอเราจะได้รับแจกดวงตาที่งดงาม รอติดตามการดำเนินการออกแบบต่อไป

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments